2017
Third Place
Lịch thi đấu
Third Place FT HT
Australia(U16)
Malaysia U16
3
2
2
1