2006
Final
Lịch thi đấu
Final FT HT
Ý
Pháp 1
1
1
1
1