2016-2019
Groups
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
Group A Tr T H B +/- Điểm
1 Thái Lan 0 0 0 0 0 0
2 United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0
3 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0
4 Bahrain 0 0 0 0 0 0
Group B Tr T H B +/- Điểm
1 Palestine 0 0 0 0 0 0
2 Jordan 0 0 0 0 0 0
3 Syria 0 0 0 0 0 0
4 Australia 0 0 0 0 0 0
Group C Tr T H B +/- Điểm
1 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0
2 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0
3 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0
4 Philippines 0 0 0 0 0 0
Group D Tr T H B +/- Điểm
1 Iran 0 0 0 0 0 0
2 Iraq 0 0 0 0 0 0
3 Yemen 0 0 0 0 0 0
4 Việt Nam 0 0 0 0 0 0
Group E Tr T H B +/- Điểm
1 Lebanon 0 0 0 0 0 0
2 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0
3 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0
4 Qatar 0 0 0 0 0 0
Group F Tr T H B +/- Điểm
1 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0
2 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0
3 Oman 0 0 0 0 0 0
4 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0