Magno dos Santos Ribeiro logo
  • Tên: Magno dos Santos Ribeiro
  • Nhà nước: Brazil
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 1993-10-30
  • Chân thường đung:
  • Giá trị ước tính: -
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
Paysandu (PA) Midfielder