Futsal Inter Movistar Tỷ số
Futsal Division De Honor - Tây Ban Nha
Futsal EiPozo Murcia Turistica
Futsal Inter Movistar
3
5
T
Futsal Inter Movistar
Peniscola Futsal
3
3
H
Levante Futsal
Futsal Inter Movistar
5
3
B
Futsal Inter Movistar
Futsal Caja Segovia
5
0
T
Futsal Inter Movistar
Futsal F.C.Barcelona
1
1
H
Futsal F.C.Barcelona
Futsal Inter Movistar
3
3
H
Futsal F.C.Barcelona
Futsal Inter Movistar
3
2
B
Futsal Inter Movistar
Futsal F.C.Barcelona
4
2
T
Futsal Inter Movistar
Futsal F.C.Barcelona 1
2
2
H
Jaen Paraiso Interior Futsal
Futsal Inter Movistar
3
5
T
Futsal Inter Movistar Lịch thi đấu
Futsal Division De Honor - Tây Ban Nha
Jaen Paraiso Interior Futsal
Futsal Inter Movistar
Futsal Peinsa F.S. Cartagena
Futsal Inter Movistar
Futsal Inter Movistar
Palma Futsal
Về Futsal Inter Movistar
Futsal Inter Movistar logo
  • Tên: Futsal Inter Movistar
  • Sân chủ nhà: -
  • TG Thành lập: -
  • HLV: